Aan het laden...

TROUWJURKEN – PRIVACYBELEID

Ladybird is een bedrijf dat zich inzet voor de privacy van zijn gebruikers en klanten, en stelt daarom dit Algemene privacybeleid ter beschikking.

 

Version 25 of Juli 2021

 

Het is belangrijk dat je dit Algemene privacybeleid zorgvuldig leest voordat je de website Ladybird gebruikt. Ladybird is een bedrijf dat zich inzet voor de privacy van zijn gebruikers en klanten, en stelt daarom dit Algemene privacybeleid ter beschikking. Het bevat informatie over de persoonsgegevens die wij van de gebruikers verzamelen, de manier waarop wij deze gegevens verwerken, de doelstellingen van de verwerking, jouw verplichtingen als klant, hoe je contact met ons kunt opnemen en wat je moet doen om jouw rechten uit te oefenen.

Het doel van dit Algemene privacybeleid is om uit te leggen hoe Ladybird de verschillende persoonsgegevens voor de verschillende doeleinden verwerkt. Het mag echter niet als exhaustief worden beschouwd, aangezien het een aanvulling is op de informatie die ter beschikking wordt gesteld van de klant op de verschillende formulieren voor gegevensverzameling en in de communicatie tussen Ladybird en de gebruiker.

 

1. WETTELIJKE KENNISGEVING 

De door de gebruiker of klant verstrekte gegevens zullen worden verwerkt door:

Het bedrijf Lady Bird BV. (hierna naar verwezen als Ladybird) gevestigd naar Nederlands recht, statutair gevestigd aan de Bestevaer 44A, 1271 XZ Huizen, ingeschreven in de Kamer van Koophandel nr.32064655 deelt u mede dat zij eigenaar is van de website www.ladybird.nl (hierna naar verwezen als de "Website"). 

Ladybird is verantwoordelijk voor de Site.

Ladybird maakt deel uit van de internationale ondernemingsgroep Pronovias, die alle, onder haar merknamen aangesloten bedrijven herenigt.Klik op Pronovias Group companies.voor meer informatie over deze ondernemingen.

 

2. WELKE GEBRUIKERSGEGEVENS VERZAMELT EN VERWERKT LADYBIRD?

Ladybird kan verschillende klantgegevens verzamelen in verband met, maar niet beperkt tot, de doelstellingen die in dit Algemene Privacybeleid worden uiteengezet. En, zoals we al hebben aangegeven, zullen alle formulieren of berichten waarin de klant om persoonsgegevens wordt gevraagd, de klant hierover informeren met verwijzing naar het betreffende privacybeleid.

Ladybird kan niet alleen persoonsgegevens en klantinformatie verzamelen met behulp van cookies en andere webanalysetechnologieën, en uit opmerkingen op onze blog en sociale-netwerkpagina’s, maar ook via de volgende kanalen, formulieren en media, en in onze winkels:

   • Registratieformulier.
   • Deelname aan wedstrijden, trekkingen of promoties.
   • Deelname aan webenquêtes of tevredenheidsonderzoeken.
   • Gegevensverwerking door applicaties van derden.

Telkens wanneer we gegevens van onze klanten verzamelen via één van de bovenstaande kanalen, wordt er een klantaccount aangemaakt. Dit account omvat alle diensten van Ladybird en bevat alle informatie over de interactie van Ladybird met onze klanten.

Daarom lichten we hieronder toe welke soort informatie we wanneer verzamelen:

   • Persoons- en contactgegevens. Wij verzamelen, bewaren en verwerken alle persoons- en contactgegevens die je ons verstrekt wanneer je je aanmeldt op de website, wanneer je een winkel bezoekt of wanneer je om welke reden dan ook contact opneemt met Ladybird (om een afspraak te maken, je in te schrijven voor een evenement of contact op te nemen met onze klantenservice). Wij verzamelen de persoons- en contactgegevens die je zelf invult op het inschrijvingsformulier en in je gebruikersprofiel, zoals je volledige naam, je adres, het leveringsadres, je telefoonnummers, je e-mailadres, de datum van het evenement enz., en die Ladybird opvraagt om je vragen of verzoeken te kunnen beantwoorden en verwerken.
   • Informatie over je apparaten en je gebruik van de Site. Wij verzamelen, bewaren en verwerken informatie over de apparaten die je gebruikt om onze Site te bezoeken (bijvoorbeeld of het een mobiele telefoon of een pc is, welk besturingssysteem het apparaat gebruikt, je IP-adres enz.), en over je internetbrowser. Wij verzamelen, bewaren en verwerken ook informatie over jouw gebruik van de Site, bijvoorbeeld hoe je de Site hebt bereikt, welke delen van de Site je bezoekt, welke processen je start en in welke fase je ze verlaat, naar welke websites je surft wanneer je de Site verlaat enz. Over het algemeen verkrijgen we deze informatie door gebruik te maken van cookies. De verwerking ervan zal dus afhangen van het feit of je deze hebt geaccepteerd. Raadpleeg het Cookiebeleid voor meer informatie
   • Informatie over je interactie met Ladybird en je voorkeuren. Voor ons is het erg belangrijk om onze klanten te kennen. Enkel zo kunnen we producten en diensten aanbieden op maat van hun behoeften en voorkeuren, onze diensten verbeteren en de Site updaten of wijzigen. In het volgende hoofdstuk vind je meer informatie over de profielen die we uitwerken op basis van deze informatie. We verzamelen, bewaren en verwerken de door jou verstrekte informatie over je wensen en voorkeuren voor de verwerking en het beheer van je verzoeken aan en communicatie met Ladybird. Ladybird bewaart niet alleen relevante informatie wanneer je telefonisch contact met ons opneemt, de Site gebruikt, een afspraak maakt, het registratieformulier op de Site invult, onze producten aan "Mijn favorieten” toevoegt, aan webenquêtes of tevredenheidsonderzoeken deelneemt, een voorkeurstaal selecteert, of contact opneemt met onze klantenservice, maar slaat ook die gegevens op die je vrijwillig verstrekt wanneer je een winkel bezoekt en waarvoor jij je toestemming tot verwerking hebt gegevens in het kader van de op dat moment aangegeven doeleinden. Als algemene regel geldt dat het invullen van de gegevensverzamelingsformulieren op de website, het beantwoorden van de bij de onderzoeken gestelde vragen en de aanmaak van het gebruikersprofiel vrijwillig zijn. In sommige gevallen ben je echter verplicht om ons bepaalde gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld een adres als je een aankoop doet, of een e-mailadres als je graag via elektronische weg commerciële communicatie ontvangt). In dergelijk geval zal je naar behoren worden geïnformeerd. De velden met een sterretje (*) zijn strikt noodzakelijk om je verzoek in te willigen of je klantaccount aan te maken. Alle andere gegevens zijn vrijwillig. We verzamelen ook informatie die je publiceert en/of ons verstrekt wanneer je buiten de website om, met Ladybird communiceert, bijvoorbeeld wanneer je één van onze winkels bezoekt, wanneer je contact opneemt met onze telefonische klantenservice of wanneer je ons een e-mail of brief stuurt. Ladybird kan ook de informatie verwerken die je publiceert of ons verstrekt wanneer je met ons communiceert op platforms, forums, sociale netwerken, applicaties of websites waarop Ladybird actief is (hierna, "forums en sociale netwerken"). In dit verband delen we je mee dat, onverminderd de respectieve beleidslijnen en gebruiks- en registratievoorwaarden van deze forums en sociale netwerken, wanneer je via deze kanalen met Ladybird communiceert, je ons toestemming geeft om de informatie die je publiceert en/of verstrekt te verwerken voor de genoemde, compatibele doeleinden, bijvoorbeeld de behandeling van een claim, vraag of verzoek. Wanneer de klant zich op de Site kan registreren of naar de Site wordt omgeleid via een gebruikersaccount op een forum of sociaal netwerk, geeft hij/zij Ladybird zijn/haar toestemming om die informatie te verzamelen en te verwerken die toegankelijk is via dat gebruikersaccount op het forum of sociaal netwerk. Deze opties zijn door de forums en sociale netwerken zelf ingesteld, en worden als service, aan gebruikers en derden aangeboden om hun registratie of toegang te vergemakkelijken zonder persoons- of inloggegevens te moeten invoeren. De gegevens worden vanuit het forum of sociale netwerk doorgestuurd voor de op dat moment vermelde doeleinden, volgens de regels die van toepassing zijn op het forum of het sociale netwerk, en met inachtneming van de door de gebruiker gekozen configuratie. Als we je om gegevens verzoeken, stellen we je naar behoren in kennis van de informatie die we op de forums en sociale netwerken verzamelen.

Bij Ladybird stellen we alles in het werk om onze dienstverlening nog te verbeteren. Daarom is het mogelijk dat de gevraagde persoonsgegevens en informatie in de loop van de tijd variëren. Desalniettemin bevestigen wij dat Ladybird de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend zal bewaren en verwerken voor de doeleinden die worden beschreven in dit Algemene privacybeleid en, met name, in het Privacybeleid dat ter beschikking wordt gesteld van de klant op de verschillende formulieren.

 

Informatie over zakenpartners.

Onze website bevat verschillende communicatieruimtes voor onze zakenpartners / gespecialiseerde bruidswinkels die het merk Ladybird verkopen. Als deze kanalen gegevens verzamelen, zullen ze hun eigen privacybeleid opnemen.

 

3. COMMERCIËLE COMMUNICATIE

Ladybird verwerkt je gegevens om je commerciële berichten te sturen mits je daar van tevoren toestemming voor hebt gegeven.  Als je ons toestemming geeft, zullen we je informatie, reclame, enquêtes, uitnodigingen voor evenementen en promoties sturen met betrekking tot producten of diensten van Ladybird.  Op het moment dat er gegevens worden verzameld, kan jij, als klant, zelf beslissen of je dit soort berichten van ons wilt ontvangen of niet. Bovendien kan je je gegeven toestemming te allen tijde intrekken.

Als je ermee instemt dat wij je, via elektronische weg, commerciële berichten (e-mail, sms, onmiddellijke berichtgeving of sociale netwerken) sturen, moet je er rekening mee houden dat alle berichten van Ladybird, kunnen worden aangepast en gepersonaliseerd op basis van je interesses, hetzij op basis van de producten en diensten die je hebt besteld, hetzij op basis van de gegevens die wij hebben kunnen afleiden of verkrijgen uit je surfgedrag, je interesse in bepaalde inhouden of je reactie op onze mailings, zoals uitgelegd in het voorgaande hoofdstuk "Het uitwerken van profielen".

Deze personalisering gebeurt gedeeltelijk automatisch. Ladybird bepaalt de parameters van de personalisering maar het technologisch platform genereert het klantprofiel. In de regel segmenteren we alle berichten voordat we commerciële communicatie uitsturen. We zijn immers van mening dat zowel Ladybird als onze klanten er belang bij hebben dat de verstuurde of ontvangen informatie relevant is, en omdat de segmentering enkel de inhoud aanpast en niets aan het aantal ontvangen berichten verandert.  Als je niet instemt met deze segmentering voor reclamedoeleinden, verzoeken we je om aan te geven dat je geen commerciële berichten wilt ontvangen en/of je niet in te schrijven voor de nieuwsbrief van Ladybird.

De bovengenoemde, elektronische commerciële berichten kunnen via de volgende kanalen worden verzonden:

 • E-mail, sms, mms of onmiddellijke berichtgeving (WhatsApp, telegram, Facebook Messenger, directe berichten op applicaties van forums of sociale netwerken, enz.):
  Als we over de relevante informatie (e-mail, mobiel telefoonnummer, enz.) beschikken, kunnen we je via die weg commerciële informatie sturen. In de regel is de e-mail het meest gebruikte communicatiekanaal, één van de andere, genoemde communicatiemiddelen kunnen echter worden gebruikt voor bepaalde berichten (bijv. herinneringen, uitnodigingen voor evenementen of enquêtes te versturen).
 • Commerciële berichten op platforms van derden (bijv. sociale netwerken):
  Sommige gemeenschappen of applicatiesvan derden staan andere adverteerders, zoals Ladybird, toe om op deze platforms reclameberichten te tonen aan klanten van Ladybird met een gebruikersaccount op het platform.
  Het platform kan de adverteerder (Ladybird) vragen om de identiteit van zijn klanten te bewijzen door in een gecodeerde vorm basisidentificatiegegevens, zoals een e-mailadres of een telefoonnummer, te verstrekken via een beveiligde, door het platform verstrekte tool.
  Zodra de identiteit van de klant en het bestaan van een gebruikersaccount op het platform zijn bevestigd, kan Ladybird een zogenaamd "gepersonaliseerd publiek" creëren door de klanten die met het ontvangen van reclame op het platform hebben ingestemd, te groeperen en rechtstreeks op hun gebruikersprofiel reclame voor Ladybird te tonen.
  Dit soort activiteit vindt men op sociale netwerken als Facebook (Custom Audience), Twitter (Gepersonaliseerd publiek) en Google (Customer Match).
  Deze activiteit heeft een zuiver publicitair doeleinde, daarom worden je gegevens enkel gebruikt als je aanvaard hebt om onze berichten te ontvangen.
  De vermelde platforms van derden kunnen bovendien aan hun adverteerders, zoals Ladybird, de mogelijkheid bieden om hun hulpmiddelen te gebruiken om gebruikers te identificeren die, op hun platform, een "gelijkaardig profiel" aan dat van de klanten van Ladybird hebben. De procedure voor het identificeren en bevestigen van de identiteit van de klanten is dezelfde als hierboven beschreven. Op sociale netwerken vindt men dit soort activiteit bijvoorbeeld op Facebook (Lookalike Audience), Twitter (Gepersonaliseerd publiek) en Google (Similar Audiences). Aangezien de gegevens in dit geval niet rechtstreeks met een doeleinde voor reclame naar onze klanten worden gebruikt, maar voor reclame gericht op degenen die, zonder klant te zijn, een gelijkaardig profiel als dat van onze klanten hebben, gebruiken we in dit geval de basisgegevens van al onze klanten (en niet alleen degenen die aanvaard zouden hebben reclame te ontvangen) om potentiële klanten op het platform te identificeren. Op deze manier wordt de reclame enkel gericht op die potentiële klanten die het overeenkomstige platform toestemming hebben gegeven om reclame te ontvangen. Deze verwerking voeren we uit op basis van ons legitiem belang om ons klantenbestand uit te breiden, maar je kunt je op elk ogenblik verzetten tegen de verwerking van je gegevens voor dit doeleinde. Zoals vermeld in de vorige hoofdstukken, gebruiken de vermelde diensten enkel basisidentificatiegegevens, we geven met andere woorden niet al je persoonsgegevens door, noch de voorkeuren die we van je kennen, maar enkel een e-mailadres of telefoonnummer dat op versleutelde en beschermde wijze wordt gedeeld via technische hulpmiddelen die door de platforms zelf worden verschaft, enkel opdat het sociale netwerk je zou kunnen terugvinden in zijn database.

Bovendien worden er veilige communicatietechnieken gebruikt, inclusief het versleutelen van gegevens vóór deze doorgestuurd worden, om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de informatie te waarborgen.

Ten slotte verkrijgen we geen gegevens over je rechtstreeks van deze platforms van derden. We kunnen anonieme en statistische informatie verkrijgen, maar nooit exacte informatie over je interesses of het feit of je een bepaalde advertentie hebt gezien, tenzij je met ons of via de advertentie in kwestie contact opneemt.

In het geval dat je niet wenst dat je gegevens worden gebruikt voor reclamedoeleinden op platforms van derden, kan je contact met ons opnemen op de e-mail- en postadressen die verder worden vermeld. Als we ze al op de vermelde platforms zouden gebruiken, worden ze bij de volgende update uit de verschafte gegevens gewist.

Je kunt je instemming voor het versturen van elektronische commerciële berichten op elk ogenblik intrekken door eenvoudigweg de aanwijzingen te volgen die je in de voetnoot bij elk elektronisch bericht dat Ladybird verstuurt, vindt, of door een e-mail te sturen naar het e-mailadres marketing@ladybird.nl  en uit te leggen dat je je toestemming voor het versturen van elektronische commerciële berichten wenst in te trekken.

 

4. WELKE INFORMATIE DELEN WE MET DERDEN?

Je gegevens worden op geen enkele wijze afgestaan, verkocht, verhuurd of ter beschikking gesteld van derden, behalve aan de dienstverleners van Ladybird, die bepaalde activiteiten voor het bedrijf uitvoeren (zoals de verzending van de nieuwsbrief, de levering van marketing- en klantenservices, de opslag of het beheer van gegevens en databases, de levering van transport- of logistieke diensten, het beheer van forums of sociale netwerken waarop we reclameactiviteiten kunnen ontplooien enz.), maar in geen geval voor hun eigen doeleinden.

Je gegevens kunnen worden meegedeeld of doorgegeven aan winkels waarin jij interesse hebt getoond (bijv. om een evenement bij te wonen of een afspraak te maken), en die kunnen worden beheerd door ondernemingen van de Pronovias Group , in het geval van eigen winkels of andere bedrijven (bijv. franchises of groothandels beheerd door derden). De basisinformatie over deze derden vind je in het formulier.  Deze derden zullen je gegevens alleen verwerken voor de afhandeling van je verzoek, je deelname aan het evenement of je afspraak, maar kunnen je wel om toestemming vragen voor het gebruik van je gegevens voor aanvullende verwerkingsdoeleinden.

In overeenstemming met de geldende regelgeving zal Ladybird alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens van de klanten doorgeven, en zullen de ontvangende partijen je persoonsgegevens alleen mogen gebruiken voor de verwerking en het beheer van de aankoop van het product of de dienst, tenzij we je uitdrukkelijk op de hoogte hebben gebracht van enige verdere verwerking.

Ladybird kan je gegevens doorgeven aan andere aangesloten bedrijven van de Pronovias Group (of andere ondernemingen die diensten aan de Pronovias Group leveren) voor de doeleinden die in dit Algemene privacybeleid worden uiteengezet of die in het Privacybeleid worden vermeld dat op de verschillende formulieren wordt meegedeeld, en dat die mededeling in sommige gevallen de overdracht van je persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie (bijv. de Verenigde Staten) met zich mee kan brengen. Als de wetgeving in de landen buiten de Europese Unie waarnaar je persoonsgegevens worden overgedragen geen adequaat niveau van bescherming van je persoonsgegevens kan bieden, zal Ladybird, in overeenstemming met de geldende regelgeving de nodige technische en contractuele beveiligingen invoeren om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens worden verwerkt volgens de bij wet voorziene, veiligheids- en geheimhoudingsnormen. Deze omvatten onder andere:

 • Standaardbedingen goedgekeurd door de EU: Het gaat om contracten die door de Europese toezichthouder goedgekeurd zijn, en die voldoende garanties bieden om te garanderen dat de verwerking voldoet aan de vereisten bepaald door de Europese Verordening Gegevensbescherming.
 • Certificeringen van derden: Bijvoorbeeld het Privacy Shield, een kaderovereenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten die een standaardkader voor gegevensverwerking opstelt overeenkomstig de vereisten van de Europese Verordening Gegevensbescherming.

Ladybird zal in geen enkel ander geval dan de bovenstaande, de persoonsgegevens die je ons via de Site verstrekt, aan derden openbaar maken, afstaan, verkopen of verhuren, behalve wanneer dit vereist wordt door de geldende wetgeving, door een gerechtelijk bevel of door een bevoegde autoriteit, alsook wanneer we de gegevens moeten doorgeven omdat ze om logische redenen essentieel zijn voor het verlenen van de dienst of wanneer we je voorafgaande uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen voor de overdracht van die gegevens.

 

5. DUUR VAN DE VERWERKING EN BEWARING VAN DE GEGEVENS

In de regel verwerken we de gegevens zolang we ze nodig hebben om een goede relatie met de klant te behouden.

Als je hebt aangegeven dat je commerciële berichten van ons wilt ontvangen, houden we je persoonsgegevens bij tot je je uitschrijft, tot je ons uitdrukkelijk verzoekt om je gegevens niet te gebruiken op platforms van derden (en ze van deze platforms te verwijderen), of tot wij met een beschikbaar middel, naar gelang van de technologie die op dat moment bestaat, merken of vaststellen dat onze berichten je niet meer interesseren omdat je onze website niet meer bezoekt of onze e-mails niet meer opent.

Ladybird zal je informeren over de bewaartermijn van jouw gegevens in de verschillende vormen waarin om persoonsgegevens wordt gevraagd, onverminderd het feit dat jouw gegevens voor een langere periode worden bewaard, naar behoren geanonimiseerd voor statistische of marktonderzoeksdoeleinden, waar mogelijk of geblokkeerd om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de Wet consumentenbescherming en commerciële of fiscale regelgeving kunnen ons verplichten om bepaalde gegevens voor een bepaalde periode te bewaren).

 

6. JOUW VERPLICHTINGEN ALS KLANT

Als je je gegevens op één of andere manier (per e-mail, telefonisch, via instantberichtendiensten, forums en sociale netwerken, of via eender welk gegevensverzamelingskanaal op de Site) aan Ladybird verstrekt, garandeer je Ladybird dat je gegevens overeenstemmen met je werkelijke identiteit, en dat ze bijgewerkt, waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig zijn op het moment dat je ze verstrekt. Jij bent als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, de nauwkeurigheid en de volledigheid van de persoonsgegevens die je ons verstrekt, en moet Ladybird zo snel mogelijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen of veranderingen in de verstrekte gegevens.  Je mag evenmin vergeten dat je persoonsgegevens jouw persoonlijke eigendom zijn. Het is bijgevolg verboden om gegevens of informatie van derden aan Ladybird te verstrekken zonder hun voorafgaande toestemming (als je, bijvoorbeeld, het adres van een familielid opgeeft als leveringsadres voor je bestelling, moet je hem/haar op de hoogte brengen van het feit dat je zijn/haar gegevens aan Ladybird zal doorgeven, en dat hij/zij dit beleid kan nalezen op onze website).

Als gebruiker ben je als enige verantwoordelijk voor enig direct of indirect verlies voor of nadeel aan Ladybird en/of derden als gevolg van een inbreuk op de verplichting om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, volledige en bijgewerkte informatie te verstrekken over je werkelijke identiteit.


7. DE VEILIGHEID VAN JE GEGEVENS

De Site biedt adequate waarborgen, gebruikt standaardtechnologieën om de veiligheid, integriteit, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, volledigheid, nauwkeurigheid en bescherming van de verzamelde persoonsgegevens te verbeteren, en heeft alle redelijkerwijze te verwachten voorzorgen genomen om deze gegevens tegen verlies of misbruik te beschermen.  De regels inzake gegevensbescherming en -beveiliging van Ladybird worden regelmatig herzien en indien nodig verbeterd, en omvatten redelijke maatregelen die ervoor zorgen dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot de informatie die je ons verstrekt.

Hoewel Ladybird zich inzet en al het mogelijke doet om de veiligheid, vertrouwelijkheid, beschikbaarheid, onschendbaarheid en integriteit van je gegevens te garanderen, is Ladybird niet in staat om de technische veiligheid in absolute zin te garanderen, aangezien een medium als het internet niet onaantastbaar is en er kwaadwillige handelingen van derden kunnen plaatsvinden die buiten de controle van Ladybird liggen.


8. COOKIEBELEID

In het Cookiebeleid van Ladybird vind je alle informatie over de cookies die we op onze Site gebruiken.

 

9. WIJZIGINGEN IN HET ALGEMENE PRIVACYBELEID

Dit Algemene privacybeleid kan in de loop van de tijd veranderen als gevolg van, onder andere, de volgende omstandigheden: (I) wijzigingen op de Site; (ii) wijzigingen in de gegevensverwerking door Ladybird; (iii) wijzigingen in de doeleinden waarvoor Ladybird je persoonsgegevens verzamelt, bijvoorbeeld als gevolg van veranderingen op bedrijfsniveau, operationeel niveau of handelsniveau; (iv) nieuwe wettelijke of jurisprudentiële ontwikkelingen, of (v) de vaststelling van nieuwe criteria door de Nederlandse Autoriteit voor gegevensbescherming.

Om deze reden behoudt Ladybird zich het recht voor om dit Algemene privacybeleid eenzijdig te wijzigen. Ladybird zal de gebruiker op voorhand, uitdrukkelijk op de hoogte brengen van deze wijzigingen. Ladybird raadt de gebruiker aan om het Algemene Privacybeleid dat van kracht is op het moment dat hij/zij de Site bezoekt of hij/zij zich registreert, zich abonneert of een product koopt, zorgvuldig te lezen. Indien een wijziging in het Algemene privacybeleid belangrijke gevolgen heeft voor de gebruiker, zullen wij je tijdig op de hoogte brengen van die wijzigingen en, indien nodig, om toestemming vragen.

 

10. CONTACT

Als je vragen hebt of op zoek bent naar extra informatie over dit Algemene Privacybeleid, of als je ons suggesties of klachten wilt doen toekomen, kan je contact opnemen met Ladybird door een e-mail te sturen naar marketing@ladybird.nl of naar onze klantenservice te bellen.

ladybird

Kies uw taal

Kies hieronder uw taal: