Aan het laden...

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden over het gebruik van de website & app en de voorwaarden voor het afnemen van de producten en diensten door de gebruiker. 

 

Version 17 May 2018

 

1. WETTELIJKE KENNISGEVING 

Het bedrijf Lady Bird BV. (hierna naar verwezen als Ladybird) gevestigd naar Nederlands recht, statutair gevestigd aan de Bestevaer 44A, 1271 XZ Huizen, ingeschreven in de Kamer van Koophandel nr.32064655 deelt u mede dat zij eigenaar is van de website www.ladybird.nl (hierna naar verwezen als de "Website"). 

Ladybird stelt de website ter beschikking aan internetgebruikers zodat zij meer te weten kunnen komen over Ladybird, haar producten en diensten, producten kunnen kopen en de diensten kunnen verwerven die beschikbaar zijn op de website.

 

2. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Je hebt toegang tot de Site in de hoedanigheid van gebruiker (hierna, de "Gebruiker").  Deze gebruiksvoorwaarden (hierna, de “Gebruiksvoorwaarden”) regelen samen met het Privacybeleid en het Cookiebeleid, het gebruik van de Site door de Gebruiker, de aankoop door de Gebruiker van de door Ladybird aangeboden producten en diensten, en de relatie tussen Ladybird en de Gebruiker.

Deze Gebruiksvoorwaarden regelen met name het gebruik van de Site door de Gebruiker en de voorwaarden voor de aankoop door de Gebruiker van de producten en diensten die door Ladybird op de Site worden aangeboden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar op de Site. Je kunt ze te allen tijde raadplegen, opslaan of afdrukken.

In geval van vragen over het beheer van je persoonsgegevens of het gebruik van cookies door Ladybird, verwijzen we je naar ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid worden ter beschikking gesteld op de Site. Je kunt ze te allen tijde raadplegen, opslaan of afdrukken.

 

3. TOEGANG TOT DE SITE

Ladybird geeft de Gebruikers de mogelijkheid om op een eenvoudige en snelle manier, zijn diensten te contracteren op de Site.

De toegang tot de Site is gratis. De Gebruiker staat enkel in voor de kosten van de verbinding met het telecommunicatienetwerk die door haar internetprovider tot stand wordt gebracht.

Als de Gebruiker de Site bezoekt, verklaart zij dat zij meerderjarig is en de nodige rechtsbevoegdheid heeft om de op de Site aangeboden producten en diensten aan te schaffen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Zij verklaart eveneens dat zij deze voorwaarden begrijpt en accepteert.

De Gebruiker kan vrijelijk door de openbare, toegankelijke delen van de Site navigeren, en de Site zo vaak raadplegen als gewenst, zonder zich te registreren. Echter, voor bepaalde op de Site aangeboden diensten zal de Gebruiker zich wel moeten registreren.

 

4. HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Als Gebruiker verbind je je ertoe om de Site te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, de goede trouw en de geldende wetgeving. Je verklaart en garandeert eveneens dat je meerderjarig bent en deze Gebruiksvoorwaarden hebt begrepen.

De aankoop van producten en diensten via de Site door minderjarigen is ten strengste verboden. In dit verband behoudt Ladybird zich het recht voor om de juistheid van de door de Gebruikers verstrekte gegevens, met name hun leeftijd, te controleren. Ladybird is niet aansprakelijk voor personen die deze Gebruiksvoorwaarden of de geldende regelgeving niet naleven, of minderjarig zijn.

Bovendien is elk gebruik van de Site door de Gebruiker dat frauduleus, onregelmatig, onwettig of in strijd met de goede trouw is, uitdrukkelijk verboden. Dit geldt ook voor het gebruik van de functies die de Site aanbiedt, zoals de aankoop van producten in de webwinkel, de inkoop van diensten of de deelname aan promoties van Ladybird.

De Gebruiker zal in geen geval:

 1. De Site, of delen ervan, en deze Gebruiksvoorwaarden reproduceren, verspreiden, openbaar maken, bewerken of wijzigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ladybird, ongeacht het doel van dat gebruik.
 2. Gegevensprogramma’s op de Site of haar netwerk installeren die de IT-systemen van Ladybird, zijn leveranciers of derden kunnen beschadigen.
 3. Activiteiten uitvoeren die illegaal, frauduleus, of in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving en/of de goede trouw zijn, of die het juiste gebruik van de Site of haar inhouden verhinderen en/of bemoeilijken.
 4. Op websites, platforms, forums, chats, blogs of sociale media van derden een link invoegen die het mogelijk maakt om de Site of haar inhouden, te linken met of te reproduceren op deze websites, platforms, forums, chats, blogs of sociale media van derden, tenzij de link rechtstreeks en uitsluitend naar de homepage van de Site verwijst zonder dat deze kan worden gereproduceerd.
 5. De Site of haar inhouden linken of reproduceren vanaf websites, platforms, forums, chats, blogs of sociale media van derden die onwettig, onregelmatig of in strijd met de menselijke waardigheid, de grondrechten of Ladybird zelf zijn en/of als crimineel kunnen worden beschouwd.
 6. Inhouden invoegen en/of verspreiden op de Site die in strijd zijn met de mensenrechten en de menselijke waardigheid, zoals racistische, xenofobe of pornografische inhouden of inhouden die terreurdaden verdedigen.

 

5. REGISTRATIEPROCES EN VERZOEK OM DIENSTVERLENING

Je op de Site registreren is heel eenvoudig. Ladybird informeert de Gebruikers dat ze zich moeten registreren om bepaalde op de Site aangeboden diensten te kunnen contracteren.

 

Registratie

Het registratieproces is zeer eenvoudig en snel. Ga naar de rubriek “Mijn account” op de Site en voer de gevraagde gegevens in om je op de Site te registreren.

Elke Gebruiker mag zich slechts één keer registreren. Meervoudige registraties door eenzelfde Gebruiker zijn uitdrukkelijk verboden. Registratie in naam van derden of met de gegevens van derden is verboden zonder hun voorafgaande toestemming.

Vergeet niet dat je wachtwoord geheim moet blijven en dat het persoonlijk en niet overdraagbaar is. Je mag je wachtwoord niet delen met derden. Als een Gebruiker haar wachtwoord vergeet, kan zij gebruikmaken van het wachtwoordherstelsysteem dat Ladybird ter beschikking stelt op zijn Site. Klik op de link “Wachtwoord vergeten” en voer het e-mailadres in dat je voor je registratie hebt gebruikt. Als Ladybird het ingevoerde e-mailadres herkent, zal Ladybird je een e-mail sturen met een link zodat je je wachtwoord kunt resetten. Je kan dit systeem te allen tijde gebruiken om je wachtwoord te wijzigen.

 

Verzoek om dienstverlening via de Site

Op de Site van Ladybird kan de Gebruiker een “Afspraak maken” in één van de winkels. Om een afspraak te maken, gaat de Gebruiker als volgt te werk:

 1. Klik op "Afspraak maken" op de Site.
 2. Kies een winkel.
 3. Kies een datum voor de afspraak.
 4. Vul je persoonsgegevens in op het online formulier.
 5. Bevestig je trouwdatum.
 6. Verstuur je verzoek.

Zodra de Gebruiker de bovenstaande stappen heeft uitgevoerd, ontvangt zij een e-mail met de bevestiging dat haar verzoek om een afspraak correct is geregistreerd in het IT-systeem van Ladybird, en met vermelding van de geschatte termijn waarbinnen de door de Gebruiker gekozen winkel telefonisch contact met haar zal opnemen om de afspraak te bevestigen.

Tijdens dit telefoongesprek kan de Gebruiker:

 1. Een persoonlijke afspraak maken in haar favoriete Ladybird-winkel op een dag die zowel de Gebruiker als de winkel past.
 2. Indien gewenst, informatie geven over haar smaken en voorkeuren met betrekking tot het type product waarnaar ze op zoek is.
 3. Gedetailleerde informatie opvragen over haar afspraak: duur van de afspraak, aantal vriendinnen dat ze mag meebrengen, verloop van de afspraak, beschikbaarheid van specifieke producten...

Zodra de datum van de afspraak met de Gebruiker is overeengekomen, ontvangt zij een e-mail met een bevestiging van de afspraak en alle details. Houd er wel rekening mee dat de bevestiging van de afspraak reserveringskosten met zich mee kan brengen, afhankelijk van de door de Gebruiker gekozen winkel en datum. De voorwaarden die van toepassing zijn op de reserveringskosten worden aan de Gebruiker meegedeeld zodra ze op de Site een datum voor haar afspraak heeft gekozen.  De reserveringskosten moeten tijdens het telefoongesprek worden betaald. Hiertoe moet de Gebruiker haar creditcard of debetkaart aan de werknemer van Ladybird doorgeven. Zodra deze betaling is uitgevoerd, zal Ladybird de afspraak bevestigen. De Gebruiker ontvangt een automatische e-mail met de bevestiging van de afspraak en met het ontvangstbewijs van de betaling.

Als de Gebruiker geen reserveringskosten moet betalen, kan de afspraak ook per e-mail worden bevestigd. Als ze wel reserveringskosten moet betalen, kan de afspraak enkel telefonisch of persoonlijk in de winkel worden bevestigd.

Als de Gebruiker niet telefonisch kan worden bereikt omdat het verstrekte telefoonnummer onjuist is, wordt er een e-mail gestuurd waarin de gebruiker wordt geïnformeerd over de onmogelijkheid om contact met haar op te nemen. Als de Gebruiker de oproepen niet beantwoordt of niet op de verzonden e-mails reageert, kan er geen afspraak worden gemaakt. Ladybird zal het verzoek om een afspraak annuleren en de Gebruiker per e-mail op de hoogte brengen. De verplichte velden van de registratie- of inschrijvingsformulieren op de Site, zijn gemarkeerd met een sterretje zodat de Gebruiker ze gemakkelijk kan identificeren en invullen. Als de Site foutieve, onjuiste of onvolledige gegevens detecteert in deze verplichte velden, zal ze deze gegevens opnieuw opvragen zodat de Gebruiker ze kan controleren, corrigeren en verbeteren.

Als Gebruiker ben jij alleen verantwoordelijk voor het correct verstrekken van je gegevens tijdens het online registratie-, inschrijvings- of aankoopproces op de Site, en voor het bewaren van het vertrouwelijke, persoonlijke en geheime karakter van je wachtwoorden en registratiecodes. Ladybird herinnert je eraan dat je bijzondere aandacht en zorg moet besteden wanneer je persoonsgegevens, met name bank- en leveringsgegevens, invoert en dat je je registratiecodes en wachtwoord niet mag delen met derden. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle directe of indirecte schade die aan Ladybird of derden wordt toegebracht onder haar e-mail, registratiecode, wachtwoord en/of gebruikersaccount. Ladybird behoudt zich eenzijdig het recht voor om een aankoop of gebruikersaccount die tekenen vertoont van frauduleus gebruik, onwettig gebruik of gebruik in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, de wet en/of de goede trouw, te herzien, te weerhouden, tijdelijk op te schorten en/of definitief te annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder compensatie.

 

6. AANBIEDINGEN, KORTINGEN, PROMOTIES EN WEDSTRIJDEN

Ladybird kan op zijn Site promoties en wedstrijden organiseren om Gebruikers te binden, nieuwe gebruikers aan te trekken of bepaalde producten te promoten.

Ladybird zal in elk geval de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijden en promoties vastleggen in de overeenkomstige, wettelijke bepalingen. Ladybird behoudt zich in elk geval, eenzijdig het recht voor om de voorwaarden van de georganiseerde promoties of wedstrijden te wijzigen, de prijs/prijzen te herzien of niet uit te betalen, en de promoties of wedstrijden tijdelijk op te schorten en/of definitief te annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder compensatie.

Ladybird behoudt zich eveneens eenzijdig het recht voor om een gebruikersaccount te herzien, tijdelijk op te schorten en/of definitief te annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder compensatie, als de Gebruiker van het account wordt verdacht van frauduleuze of onwettige deelname aan promoties en/of wedstrijden, of deelname die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, de wet en/of de goede trouw.

 

7. GEBRUIKERSONDERSTEUNING

In geval van problemen of vragen kunnen de gebruikers contact opnemen met de klantenservice van Ladybird. Hieronder vind je ons gratis telefoonnummer en e-mailadres:

Als je een vraag hebt over een fysieke winkel, kan je ons van maandag tot vrijdag (op werkdagen) van 09.00 u. tot 18.00 u. (CET) bereiken op ons gratis nummer 900 100 075 of kan je een e-mail sturen naar info@pronovias.es

 

8. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

De Site en haar inhouden genieten bescherming uit hoofde van de geldende, nationale wetgeving inzake intellectuele en/of industriële eigendom. Ladybird is de eigenaar of de rechtmatige licentiehouder van de intellectuele en industriële eigendomsrechten op de Site en haar inhouden.

Elke vorm van reproductie, distributie, openbaarmaking, bewerking, beschikbaarstelling of, meer algemeen, gebruik van de Site of haar inhouden, al dan niet voor commerciële doeleinden, is verboden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van Ladybird.

Ladybird behoudt alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de Site en haar inhouden. De toegang tot de Site, het browsen op de Site of het gebruik van de Site vormt of impliceert in geen geval en onder geen enkele omstandigheid, een overdracht van welke aard ook van de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten op de Site of haar inhouden.

Als de Gebruiker inhouden reproduceert, verspreidt, publiceert, deelt of verstuurt op of via de Site, of een platform, forum, sociaal medium, applicatie of website waartoe Ladybird toegang heeft, garandeert de Gebruiker dat zij de rechtmatige eigenaar is van deze inhouden of in het bezit is van de beeldrechten, de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten of eventuele, andere rechten die nodig zijn voor het gebruik, de reproductie en de openbaarmaking ervan. Bovendien, als je inhouden, van welke aard dan ook, reproduceert, verspreidt, publiceert, deelt of verstuurt op of via de Site, of een platform, forum, sociaal medium, applicatie of website waartoe Ladybird toegang heeft, draag je onherroepelijk en gratis alle exploitatierechten op deze inhouden over aan Ladybird tot de door intellectuele eigendom beschermde inhouden gemeengoed zijn geworden. Dergelijke rechten omvatten maar zijn niet beperkt tot de bevoegdheid om deze rechten in sublicentie te geven aan derden met het oog op winstoogmerk.


9. VERANTWOORDELIJKHEIDEN

De Gebruiker moet de Site en haar inhouden gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving en de goede trouw. Elk gebruik van de Site of haar inhouden dat in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, de wet of de goede trouw is uitdrukkelijk verboden, ongeacht of dit gebruik een economische functie vervult. De Gebruiker mag geen gebruik maken van door Ladybird georganiseerde promoties noch deelnemen aan door Ladybird georganiseerde wedstrijden, als dat gebruik of die deelname frauduleus, onregelmatig en/of in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, de wet en de goede trouw. Bovendien is meervoudige registratie van eenzelfde Gebruiker op de Site door gebruik van verschillende e-mailaccounts ten strengste verboden.

De Gebruiker is aansprakelijk voor elke vorm van verlies of schade aan Ladybird of derden, die direct of indirect voortvloeit uit haar gebruik van de Site of haar inhouden, als dat gebruik in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, de wet, de goede zeden, de openbare orde of de goede trouw.

Ladybird maakt gebruik van de diensten van derden om zijn Site en haar inhouden toegankelijk te maken. Ondanks de inspanningen van Ladybird om de Site beschikbaar en toegankelijk te houden, kan haar beschikbaarheid opgeschort, onderbroken of geannuleerd worden om redenen buiten de wil van Ladybird. Daarom garandeert Ladybird niet dat de Site en haar inhouden altijd ononderbroken en ongestoord toegankelijk zijn, en altijd up-to-date zijn. Bijgevolg draagt Ladybird geen verantwoordelijkheid voor schade die of nadeel dat de Gebruiker kan ondervinden ten gevolge van de opschortingen of onderbrekingen, het gebrek aan continuïteit, het vastlopen van het netwerk of het verbreken van de verbinding met de Site.

Ladybird zal in geen geval en onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor schade die of verlies dat aan de Gebruiker wordt toegebracht en te wijten is aan oorzaken waarvoor de verantwoordelijkheid niet bij hem ligt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot natuurrampen, overmacht, ernstige noodsituaties, virussen, schadelijke componenten, het slecht functioneren van de browser, computerinbraken of aanvallen door derden.

Met betrekking tot de sociale-mediaknoppen op de website, informeert Ladybird, S.L.U. je hierbij dat deze knoppen aan online diensten zijn gekoppeld die worden beheerd door derden en ook worden gebruikt door andere gebruikers. Ladybird, S.L.U. is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn eigen inhouden.

 

10. LINKS

De websites, platforms, forums, chats, blogs of sociale media van derden met links naar de Site, moeten duidelijk aangeven dat Ladybird geen toestemming verleent en geen controle uitoefent op deze links, en dat deze links geen enkele band impliceren tussen Ladybird en de websites, platforms, forums, chats, blogs of sociale media van derden met links naar de Site.

Elke link naar de Site moet rechtstreeks naar de homepage of de startpagina van de website leiden. De gebruikte URL moet de hele homepage of startpagina van de Site beslaan.

Ladybird is in geen geval en onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor de inhoud, informatie of gegevens over de Site, haar inhouden of enig ander materiaal op de websites, platforms, forums, chats, blogs of sociale media van derden die naar de Site linken.

Het is ten strengste verboden om links naar de Site in te voegen op websites, platforms, forums, chats, blogs of sociale media die in strijd zijn met de wet, de goede zeden en de goede trouw, met name websites met pornografische, onwettige of illegale inhouden of inhouden die in strijd zijn met de mensenrechten.

Anderzijds kan de Site eveneens links bevatten naar websites, platforms, forums, chats, blogs of sociale media van derden. Ondanks onze inspanningen beschikt Ladybird niet over voldoende menselijke en/of technische middelen om de informatie en/of inhouden op de websites van derden te kennen of te controleren. Daarom kan Ladybird in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud op de gelinkte websites en kan er niet van worden uitgegaan dat Ladybird op de hoogte is van de inhoud op de gelinkte sites. Als je vaststelt dat de websites, platforms, forums, chats, blogs of sociale media van derden waarnaar de links op de Site leiden, de wet overtreden, vragen we je om een e-mail te sturen naar Ladybird of contact op te nemen met het ondersteuningsteam. Gelieve de volgende gegevens door te geven:

 • Persoons- en contactgegevens van de gebruiker die de klacht indient: naam, adres, telefoonnummer, e-mail.
 • Een kopie van haar identiteitsbewijs (nationaal identiteitsbewijs of paspoort).
 • Volledige beschrijving van de vermeende illegale inhoud of het vermeende onrechtmatige gebruik van een bepaalde inhoud:
  • Nauwkeurige en specifieke aanduiding van de beschermde inhouden en de plaats waar deze zich bevinden.
  • Wat de vermeende illegale inhoud of het vermeende onrechtmatige gebruik van de inhoud precies inhoudt.
  • Of de gebruiker die de klacht indient de eigenaar is van de illegaal gebruikte inhoud.
 • Een door de gebruiker die de klacht indient, ondertekende verklaring waarin staat dat:
  • De informatie in de klacht nauwkeurig en waarheidsgetrouw is.
  • Zij de rechtmatige eigenaar van de geschonden inhouden is of, indien dit niet het geval is, zij naar behoren gemachtigd is om op te treden namens en voor rekening van de rechtmatige eigenaar van de geschonden inhouden.


11. VEILIGHEID

Ladybird wijst de Gebruikers erop dat het gebruik van het elektronische betalingssysteem op de Site voor de aankoop van op de Site aangeboden producten, als een vorm van elektronische fraude kan worden beschouwd in de volgende gevallen:

 1. De koper verstrekt opzettelijk valse persoonsgegevens of een verkeerd kaartnummer voor de betaling.
 2. De koper gebruikt gegevens van andere personen.
 3. De koper gebruikt de kaart van iemand anders.
 4. De koper verstrekt een kaartnummer dat is gegenereerd door software of soortgelijke algoritmen.

Ladybird laat de Gebruikers ook weten dat de Site adequate waarborgen biedt, standaardtechnologieën gebruikt om de veiligheid, integriteit, volledigheid, nauwkeurigheid en bescherming van de verzamelde persoonsgegevens te verbeteren, en alle redelijkerwijze te verwachten voorzorgen neemt om deze gegevens tegen verlies of misbruik te beschermen. De regels inzake gegevensbescherming en -beveiliging worden regelmatig herzien en indien nodig verbeterd om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot de informatie die door de Gebruikers wordt verstrekt.

Gevoelige informatie die via de Site wordt verstrekt, wordt gecodeerd voordat ze Ladybird bereikt om ze te beschermen tegen derden.

 

12. GEGEVENSBESCHERMING EN COOKIES

Zoals uiteengezet in ons Privacybeleid, verbindt Ladybird zich ertoe om de vertrouwelijkheid van de gegevens van de Gebruikers te respecteren en de gegevens uitsluitend te gebruiken voor het vermelde doeleinde, om aan zijn verplichting te voldoen om de gegevens te bewaren, en om alle maatregelen te nemen om de wijziging, het verlies, de verwerking of het ongeoorloofd gebruik van deze gegevens te voorkomen in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming.

Voor meer informatie over het Privacybeleid van Ladybird, kan je ons Privacybeleid https://www.ladybird.nl/nl/juridisch/privacybeleiden ons Cookiebeleid https://www.ladybird.nl/nl/juridisch/cookiebeleid raadplegen.

ladybird

Kies uw taal

Kies hieronder uw taal: